WYCENA 
PRZEDSIĘBIORSTW

Zapraszam do skorzystania z oferty wyceny przedsiębiorstw (spółek). Wycena przedsiębiorstw jest oszacowaniem wartości podmiotu będącego spółką osobową, kapitałową, cywilną lub małą działalnością gospodarczą, przy czym przedmiotem wyceny może być także zorganizowana część przedsiębiorstwa lub udziały w jego kapitale własnym.

Sporządzam wyceny przedsiębiorstw m.in. dla następujących celów:

  • Sprzedaży lub kupna
  • Łączenia lub podziału przedsiębiorstw
  • Postępowań układowych, naprawczych lub likwidacji
  • Podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów
  • Określenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze
  • Dla potrzeb postępowań cywilnoprawnych i podatkowych
  • Dla celów księgowych
  • Weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu
  • Dla potrzeb ubezpieczeniowych
  • Weryfikacji wartości kapitału zaangażowanego w "firmę" przez właściciela

Zapraszam do kontaktu!